Треба багато вчитися, щоб знати хоч трохи Н.Монтеск'є

Інформаційна сторінка

Ключове питання

Де живуть функції?

Правила 
1.       Для проходження веб-квесту класу необхідно об'єднатися в команди.
2.     У кожній команді розподілити ролі та дотримуватися чітких вказівок щодо виконання завдань для своєї ролі, але всі члени команди мають допомагати один одному, адже бали отримує вся команда.
3.       Завдання веб-квесту являють собою окремі блоки питань і переліки посилань на джерела в Інтернеті, де можна отримати необхідну інформацію.
4.     До кінця квесту (див. щоденник пошуку) ви повинні підготувати відеоролик (це може бути фільм або мультфільм), у якому дати відповідь на запитання «Де живуть функції?»


Мета веб-пошуку 
  • ·        Продовжувати удосконалювати вміння шукати необхідну інформацію у Інтернеті, критично її опрацьовувати, виокремлювати головне, аналізувати, робити висновки.
  • ·       Розвивати вміння застосовувати отриману інформацію для життєвих потреб.
  •      Освоїти середовище GeoGebra для побудови графіків вивчених функцій
  •      Усвідомити в чому полягає прикладний характер розділу "Функція".
  • ·    Формувати здатність оцінювати правильність і раціональність розв’язання проблем.
Навчальна складова мети веб-пошуку :
·                     робота в групах (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль), вироблення та удосконалення ключових компетентностей для розв’язання проблем;
·                     уміння знаходити декілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір;
·                     формування  мотивації навчальної діяльності, створення умов, які сприяють захвату від самовідкриття навчального матеріалу, підвищення рівня емоційного впливу на особистість школяра;
·                     здобуття навичок  публічних виступів, відчуття смаку перемоги, в першу чергу над собою.З усіх питань звертатися до тьютора веб-квесту за адресою:
rudenko_57@ukr.net

Немає коментарів:

Дописати коментар

Учасники квесту